Khuyến mại

Thông tin khuyến mại 2

Nội dung khuyến mại: Mua từ 2 bao gạo thơm THO THONG 49kg, giảm giá 50.000đ/ bao. Thời gian khuyến mại từ ngày 10/1/2017- 30/1/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 0973739009.   Trân trọng!

Đọc tiếp →

Thông tin khuyến mại 1

Nội dung khuyến mại: Mua 5 túi gạo thơm thái lan THO THONG 10kg giảm giá 10.000đ/túi. Thời gian khuyến mại từ ngày 10/1/2017- 30/1/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 0973739009   Trân trọng!

Đọc tiếp →